AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USŁUG BUDOWLANYCHWARUNKI TECHNICZNE PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

Cennik Usług Budowlanych - to zakładka w której obecnie się znajdujesz, poniżej prezentowane są ceny usług budowlanych oraz ceny robót wykończeniowych i prac remontowych. Cennik usług budowlanych opiera się na cena zebranych od firm budowlanych wykończeniowych oraz od firm specjalistycznych. Wyceny są i uśredniane zależnie od województwa i w każdym z nich mogą nieznacznie się różnić wobec siebie. Cennik-Budowlany.pl CENY NETTO

CENNIK KOSTKI BRUKOWEJ, CENNIK KOSTKI GRANITOWEJ ORAZ CENNIK USŁUG DROGOWYCH

Cennik usług budowlanych związanych z kładzeniem kostki brukowej raz kostki graniowej, a także związany z kosztem innych prac natury drogowej. Kategoria prac ziemnych to podstawowa i pierwsza kategoria prac związanych z realizacją budowy domu lub inwestycji. Prace ziemne to wywozy gruntu, nasypy ziemne, wykonywanie wykopów pod fundamenty oraz inne elementy praz związanych z ziemią, jak zagęszczanie walcowanie etc. prace ziemne opisują poniżej ceny wszelkich elementów prac robót ziemnych, cena kompleksowej usługi.

Poniższy cennik usług drogowych  prezentuje Państwu ceny usług budowlanych w zakresie prac drogowych i związanych w usługami około drogowymi. Poniżej można zobaczyć jaki jest koszt wykonania chodnika w domowym ogrodzie oraz jaki jest jest koszt wykonania podjazdu z  kostki brukowej lub z kostki granitowej. W poniższych opisach znajdziemy również cennik usług budowlanych związanych z wykonaniem drogi asfaltowej oraz podjazdu asfaltowego lub cenę drogi tymczasowej. Te i inne cenniki usług budowlanych drogowych możemy odnieść zarówno do małej budowy domu czy użyć do wyliczenia ceny drogi dojazdowej do posesji czy naszej budowy. Wielki cennik drogowy możemy również odnieść do wykonywania dużych inwestycji drogowych i wyliczymy za jego pomocą i przeliczników stosowanych poniżej następujące rzeczy jak koszt cenę wykopu i wywozu gruntu, cenę krawężników oraz ich rodzaje, a także cenę wykonania organizacji ruchu drogowego czyli koszt malowania linii parkingu. Przedstawione roboty drogowe oraz ich ceny pochodzą od kilkunastu firm wykonujących usługi robót drogowych na terenie kraju. Są to najbardziej aktualne ceny pochodzące z ofert firm oraz cenników usług budowlanych. Prezentowane ceny układania kostki brukowej oraz innych prac drogowych są nieustannie aktualizowane w okresie co 30dni. Zakres prac obejmuje kompleksową usługę wykonania obiektowych robót drogowych. Przedstawiono kilkanaście uniwersalnych i najpopularniejszych usług wraz wycenami uśrednionymi dla rynku. Wycena zawiera kompleksową usługę wraz z realizacją w miejscu przeznaczenia oraz z mobilizacją sprzętu.

TECHNOLOGIA cennik usług budowlanych drogowych opiera się na standardowym wykonaniu technologicznie zgodne z systemem i kartami katalogowymi wybranego producenta oraz ze sztuką budowlaną i drogową najnowszej technologii i generacji stosowaną w naszym kraju.

 

CENNIK ROBÓT DROGOWYCH, UKŁADANIA KOSTKI BRUKOWEJ CZY KOSTKI GRANITOWEJ I PRAC ASFALTOWYCH
     
RODZAJ ROBÓT, OPIS POZYCJI Jm Cena usługi
   
CENNIK ROBOTY ROZBIÓRKOWE I CENNIK USŁUG PRAC ROZBIÓRKOWYCH
Cena rozebranie nawierzchni z asfaltowej gr. 4-5 cm  rozbiórka wykonywana mechanicznie m2 cena 3,40 zł
Cennik usług rozebrania podbudowy z chudego betonu gr. 15 cm wykonywane mechanicznie m2 cena 7,38 zł
Cennik usług rozebrania podbudowy obecnych parkingów tymczasowych z betonu B20 zbrojonego siatką , gr. 20cm, które są użytkowane w czasie budowy inwestycji pod sprzęt budowlany m2 cena 15,82 zł
Cena rozebranie podbudowy z gruzu ceglanego gr. 15 cm wykonywane mechaniczne sprzętem m2 cena 4,79 zł
Koszt usunięcia dolnej warstwy podbudowy z piasku gr. 20 cm koparką lub spychaczem m2 cena 3,33 zł
Cena usunięcia podbudowy z piasku gr. 10 cm pod likwidowanymi chodnikami istniejącymi m2 cena 3,89 zł
Koszt rozebrania krawężników betonowych na podsypce piaskowej przy usuwanych chodnikach drogach m cena 9,82 zł
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m cena 3,37 zł
Cena usługi wywozu i załądowania asfaltu, gruzu betonowego, krawężników i obrzeży betonowych ( gruzu ) i przewóz na odległość do 1 km m3 cena 6,00 zł
Cena usługi załadowania piasku z rozbiórki i przewóz na odległość do 1 km mechanicznie m3 cena 5,76 zł
Opłata za przewóz asfaltu na dalsza odległość i za utylizację t cena 6,59 zł
Opłata za przewóz gruzu na dalsza odległość i za składowanie m3 cena 16,47 zł
Opłata za przewóz piasku z rozbiórki na dalszą odległość wraz z kosztem składowania m3 cena 16,47 zł
   
CENA WYKOPU I WYWÓZ GRUNTU Z BUDOWY za m3
Cena usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm mechanicznie m2 cena 0,80 zł
Cennika załaduneku humusu przemieszczonego spycharkami i przewóz na odkład na odl. do 1 km m3 cena 5,76 zł
Cennik wykopów w gruncie kat. I-III ( średnia głębokość wykopu 113 cm ), wraz z ceną przewozu gruntu na odległości do 1 km m3 cena 13,84 zł
Opłata za przewóz gruntu na dalszą odległości wraz z kosztami jego składowania m3 cena 16,47 zł
   
KOSZT WYKONANIA NASYPU Z ZIEMII za m3
Cena dostawy gruntu piaszczystego zagęszczanego G1 m3 cena 40,55 zł
Cennik usług formowania i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II  m3 cena 9,23 zł
   
CENNIK ROBÓT ASFALTOWYCH - KOSZT WYKONANIA NAWIERZCHNIA ASFALTOWEJ JEZDNI KR 5 za m2
Cena za profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 cena 1,93 zł
Koszt podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa, grubości 25 cm m2 cena 40,87 zł
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych - pospółka gr. 20 cm m2 cena 15,50 zł
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych gr. 24 cm m2 cena 44,55 zł
Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ( beton asfaltowy ) gr. 14 cm m2 cena 85,04 zł
Cena nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych modyfikowanych polimerem( warstwa wiążąca) - gr. 8 cm m2 cena 54,39 zł
Cennik nawierzchni asfaltowej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych modyfikowanych polimerem (warstwa ścieralna) - gr. 5 cm m2 cena 39,13 zł
CENA WYKONANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ JEZDNI KR 2 za m2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 cena 1,93 zł
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 Mpa, grubości 25 cm m2 cena 41,50 zł
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych - pospółka gr. 20 cm m2 cena 15,50 zł
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych gr. 20 cm m2 cena 37,13 zł
Warstwa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm  m2 cena 47,18 zł
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych modyfikowanych polimerem (warstwa ścieralna) - gr. 5 cm m2 cena 35,52 zł
   
KOSZT WYKONANIA PARKINGU Z PLACEM MANEWROWYM za m2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 cena 1,93 zł
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, grubości 25 cm m2 cena 41,33 zł
Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych ( pospółki ) gr. 15 cm m2 cena 11,63 zł
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych  gr. 15 cm m2 cena 27,85 zł
Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami ( 80/80 kN/m2 ) sposobem ręcznym m2 cena 9,15 zł
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych gr. 15 cm m2 cena 27,85 zł
Nawierzchnie z płyt prefabrykowanych YOMB 100x75x14 cm podwójnie zbrojonych wielootworowych na podsypce piaskowej o grubości 5cm m2 cena 159,95 zł
   
CENA WYKONANIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ za m2
Cena za usługę profilowania i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 cena 2,00 zł
Cena za wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw naturalnych ( pospółki ) gr. 15 cm m2 cena 11,63 zł
Cennik układania kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (1:4)  z wypełnieniem spoin piaskiem m2 cena 66,65 zł
   
CENNIK CHODNIKA Z ASFALTU Z m2
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 cena 1,93 zł
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych - pospółki - gr. 20 cm m2 cena 15,50 zł
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 18 cm m2 cena 33,41 zł
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm m2 cena 47,18 zł
Cena asfaltowej nawierzchni chodnika z mieszanek bitumicznych SMA o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) m2 cena 27,06 zł
   
PODJAZD ASFALTOWY CENA KOSZT WYKONANIA za m2
Cena usługi ułożenia pospółka  stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm jako podbudowa podjazdu m2 cena 15,50 zł
Cennik za warstwę podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych  stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm m2 cena 33,41 zł
Koszt wykonania warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 7 cm  na podjeździe lub dojeździe m2 cena 47,18 zł
Cena usługi wykonania nawierzchni asfaltowej  z mieszanek bitumicznych SMA o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) m2 cena 27,06 zł
   
CHODNIKI WZMOCNIONE Z PŁYT BETONOWYCH
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 cena 1,93 zł
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5 MPa, grubości 20 cm m2 cena 33,06 zł
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych ( pospółki ) gr. 18 cm  m2 cena 13,95 zł
Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych  gr. 20 cm  m2 cena 37,13 zł
Cennik nawierzchnie z płyt betonowych 100x150x14cm  na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
gr. 4 cm
m2 cena 189,40 zł
   
CENA CHODNIKA Z PŁYT CHODNIKOWYCH
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 cena 2,41 zł
Warstwa górna podbudowy z pospółki ( kruszyw naturalnych) gr. 15 cm m2 cena 14,60 zł
Cennik usług budowlanych wykonania nawierzchni chodnika cannik płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową m2 cena 72,95 zł
   
CENNIK PŁYTY BETONOWE Z WYBRZUSZENIAMI NA PRZEJŚCIACH DLA PIESZYCH
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 cena 2,41 zł
Warstwa górna podbudowy z pospółki ( kruszyw naturalnych) gr. 15 cm m2 cena 14,60 zł
Cennik wybrzuszenie z płyt betonowych w kolorze żółtym o wymiarach 40x40x6,5 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową m2 cena 190,63 zł
   
CENNIK KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH
Cennik ław pod krawężniki betonowa z oporem m3 cena 426,99 zł
Cena krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm m cena 45,95 zł
Cena krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm m cena 49,35 zł
   
CENNIK KRAWĘŻNIKI KAMIENNE GRANITOWE
Cena ławy pod krawężniki betonowa z oporem m3 cena 426,99 zł
Cena krawężniki granitowe kamienne wystające o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm m cena 154,47 zł
   
OBRZEŻA BETONOWE

CENNIK ODWODNIENIA
Ława betonowa C12/15pod koryto ściekowe prefabrykowane m3 cena 815,84 zł
Ława betonowa C 12/15  S=0,14 m2 pod koryta odwodnienia liniowego  m3 cena 815,84 zł
Ścieki z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - Płyta ściekowa betonowa typ korytkowy 60x50x15, na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) 3cm m cena 64,58 zł
Cennik montaż koryta odwodniającego wysokość 274 mm z rusztem żeliwnym szczelinowym klasy C250 / bez kosztu materiału - tylko montaż m cena 1001,67 zł
Cena usługi montaż koryta odwodniającego wysokość 274 mm z rusztem żeliwnym z wąską szczeliną typ SW/100/6 ( lub równorzędny ) klasy C250 / bez kosztu materiału - tylko montaż m cena 1001,67 zł
Montaż koryta odwodniającego grubość ścianek 20 cm z rusztem kratowo-żeliwnym klasy E600 / bez kosztu materiału - tylko montaż  m cena 1159,83 zł
Montaż koryta odwodniającego wysokość 315 mm z rusztem kraytowo-żeliwnym klasy D400 / bez kosztu materiału - tylko montaż    m cena 1001,67 zł
Montaż koryta szczelinowego z pokrywą szczelinową klasy A15 / bez kosztu materiału - tylko montaż    m cena 948,95 zł
   
CENNIK ORGANIZACJA RUCHU W GARAŻU PODZIEMNYM
Koszt oznakowanie poziome jezdni farbą epoksydową strzałki i inne symbole malowane ręcznie m2 cena 25,04 zł
Cena pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - tablice miniatury 30 cm mocowane do ścian i stropów szt. cena 108,08 zł
cennik pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - kasetony jednostronne podświetlane szt. cena 138,39 zł
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - lustra drogowe U-18a szt. cena 996,40 zł
Oznakowanie pionowe na słupach ( z trzech stron ) i ścianach zgodnie z tablicą U-9A - przyjęto średnią powierzchnię znaku 2,50 m2 ( zgodnie z tablicą wysokość znaku wynosi 1250 mm )  m2 cena 400,93 zł
   
ORGANIZACJA RUCHU NA PARKINGU PLACU ZEWNĘTRZNYM 
cena za oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie  m2 cena 21,09 zł
Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. cena 217,47 zł
Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 szt. cena 131,80 zł
Tabliczki informacyjne przy znaku B1 szt cena 79,08 zł
     


 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

Cennik usług budowlanych tworzony jest na podstawie cen z województwa Mazowieckie Warszawa, Dolnośląskie Wrocław, Legnica, Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Toruń, Lubelskie Lublin, Lubuskie Zielona Góra, Łódzkie Łódź, Małopolskie Kraków, Zakopane, Opolskie Opole, Podkarpackie Rzeszów, Podlaskie Białystok, Pomorskie Gdańsk, Śląskie Katowice, Bielko-Biała, Częstochowa, Sosnowiec, Tychy, Świętokrzyskie Kielce, Warmińsko-mazurskie Olsztyn, Wielkopolskie Poznań, Zachodniopomorskie Szczecin

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL