AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USŁUG BUDOWLANYCHWARUNKI TECHNICZNE PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

Cennik Usług Budowlanych - to zakładka w której obecnie się znajdujesz, poniżej prezentowane są ceny usług budowlanych oraz ceny robót wykończeniowych i prac remontowych. Cennik usług budowlanych opiera się na cena zebranych od firm budowlanych wykończeniowych oraz od firm specjalistycznych. Wyceny są i uśredniane zależnie od województwa i w każdym z nich mogą nieznacznie się różnić wobec siebie. Cennik-Budowlany.pl CENY NETTO

CENNIK USŁUG MUROWANIA ŚCIAN - ROBÓT MUROWYCH WRAZ Z NADPROŻAMI I DODATKAMI

cennik uslug budowlanych murowych

Cennik usług murarskich - jako najważniejszy element budowy domu czy obiektu użyteczności publicznej możemy z cała pewnością zakwalifikować murowanie ścian. Rozróżniamy różne typy wznoszenia ścian murowanych, najważniejsze i najnowsze materiały wraz z ich charakterystyką przedstawiamy poniżej w tabeli. Cena usług murarskich zależna jest nie tylko od ceny materiału, od ceny pustaków, ceny cegły, ceny silikatów czy cennika betonu komórkowego, koszt robót murowych zależy od stasowanych zapraw i technologii murowania. Warto zwrócić uwagę na prezentowane poniżej rodzaje robót murarskich i prezentowane ceny usług murarskich, ponieważ można na tym polu na budowie czy podczas remontu poczynić spore oszczędności dobierając odpowiednia technikę i materiał do wznoszenia ścian. Ważnym jest również koszt montażu nadproży oraz cena elementów nadprożowych

OPIS Cennik usług murowania ścian wraz z zastosowanymi materiałami do murowania ścian oraz materiami pomocniczymi przy usłudze murowania. Nasz cennik zawiera najczęściej występujące rodzaje robót murarskich i ich koszty. Cennik usług murarski to między innymi ceny prac murarskich przy murowaniu ścian z bloczków H+H, cennik ścian ytong oraz cennik usług i materiału co kompletnie tworzy cena ściany z cegły silikatowej. Poniżej przedstawiona jest również najbardziej popularna ściana murowana i jej koszt czyli cena ściany z cegły pełnej. Cennik usług murarskich to również koszt montażu nadproża oraz cena nadproża systemowego oraz cena nadproża żelbetowego czy cennik nadproży prefabrykowanych. Do innych bardzo często występujących usług murarskich, które chcieliśmy Państwu poniżej przedstawić, można zaliczyć cennik usług murowania bruzd, wypełniania otworów oraz cennik zamurowań, które mają szczególne zastosowanie przy prowadzeniu prac remontowych lub wykończeniowych i naprawczych. Cena ytong bloczki oraz cennik Silka.

Cennik usług murarski to nie wyłącznie murowanie ścian to również koszt wieńca żelbetowego oraz koszt murowania trzpieni żelbetowych czyli podstawy cennik usług żelbetowych. Murarz może wykonać dla nas wyłącznie podstawowe prace żelbetowe i usługi betonowe, czyli ich cenę możemy wprost wyciągnąć z cennika aktualnego. Inne prace żelbetowe te dużego kalibru należy pobrać z cennika usług żelbetowych dostępnego w innej zakładce strony Cennik-Budowlany.pl Już niedługo dla wygody korzystania z cennika robót wykończeniowych będziemy udostępniać koszty prac dla poszczególnych województw i będą poszczególne zakładki występować jak np. cennik usług budowlanych Warszawa mazowieckie lub  cennik usług budowlany śląskie, zapaszmy wkrótce.

TECHNOLOGIA standardowe wykonanie technologicznie zgodne z systemem i kartami katalogowymi wybranego producenta.

 

RODZAJ CENNIK ROBÓT MURARSKICH , OPIS POZYCJI CENNIK USŁUG MURARSKICH Jm koszt murowania ścian do 4m wysokości koszt murowania powyżej 4m wysokości cena materiału głównego czyli cegłą bloczek cena kleju do murowania cena zaprawy do murowania
 

CENNIK USŁUG MUROWANIE ŚCIAN

Cennik murowania ścian z bloczków H+H            
Cena murowania ścian z bloczków  36,5cm m2 cena 83,50 zł cena 92,50 zł cena 90,00 zł cena 26,00 zł cena 26,00 zł
Cena murowania ścian z bloczków 24cm m2 cena 55,00 zł cena 63,00 zł cena 57,00 zł cena 15,00 zł cena 15,00 zł
Cena murowania ścian z bloczków 20cm m2 cena 55,00 zł cena 63,00 zł cena 49,00 zł cena 14,50 zł cena 14,50 zł
Cena murowania ścian z bloczków 17,5cm m2 cena 55,00 zł cena 63,00 zł cena 42,50 zł cena 14,00 zł cena 14,00 zł
Cena murowania ścian z bloczków 12cm m2 cena 55,00 zł cena 63,00 zł cena 28,00 zł cena 13,50 zł cena 13,50 zł
Cennik murowania z cegły silikatowej wykonanie pod tynk z 2 stron czyli ściana licowana   h < 4,0m h > 4,0m      
Cena murowania ścian z cegły silikatowej 62,5cm m2 cena 123,00 cena 131,00 cena 104,00 cena 35,00 cena 35,00
Cena murowania ścian z cegły silikatowej  30cm m2 cena 83,50 cena 92,50 cena 58,00 cena 25,00 cena 25,00
Cena murowania ścian z cegły silikatowej  24cm m2 cena 55,00 cena 63,00 cena 40,50 cena 15,00 cena 15,00
Koszt murowania ściany z cegły silikatowej 20cm m2 cena 55,00 cena 63,00 cena 40,50 cena 15,00 cena 15,00
Koszt murowania ściany z cegły silikatowej 18cm m2 cena 55,00 cena 63,00 cena 32,00 cena 14,00 cena 14,00
Koszt murowania ściany z cegły silikatowej 15cm m2 cena 55,00 cena 63,00 cena 29,00 cena 14,00 cena 14,00
Koszt murowania ściany z cegły silikatowej 12cm m2 cena 55,00 cena 63,00 cena 22,50 cena 13,50 cena 13,50
Cennik prac murarskich wykonanie na lico z 2 stron   h < 4,0m h > 4,0m      
Cennik usługi murowania ścian z cegły silikatowej 18cm m2 cena 55,00 zł cena 63,00 cena 32,00 zł cena 14,00 zł cena 14,00 zł
ŚCIANY Z CEGŁY SILIKATOWEJ wykonanie na lico z 1 strony h < 4,0m h > 4,0m
Cennik usługi murowania ścian z cegły silikatowej18cm m2 cena 55,00 zł cena 63,00 zł cena 32,00 zł cena 14,00 zł cena 4,00 zł
Cennik usług murarskich dla ścian z cegły silikatowej 25cm m2 cena 90,00 cena 98,00 cena 95,00  ---    cena 15,00
             
             

CENNIK NADPROŻA SYSTEMOWE ORAZ DODATKI DO ŚCIAN MUROWANYCH

NADPROŻA SYSTEMOWE YTONG W ŚCIANACH MUROWANYCH, komplet robót z materiałem [nadproże + wypełnienie]
cennik dla ściany z silikatu gr.18cm - nadproże 130/17,5 - Grupa Silikaty szt cena 39,00  ---    cena 115,00  ---     ---   
cena dla ściany z silikatu gr.18cm - nadproże 150/17,5 - GS szt cena 45,00  ---    cena 135,00  ---     ---   
cena dla ściany z silikatu gr.18cm - nadproże 250/17,5 - GS szt cena 73,00  ---    cena 230,00  ---     ---   
cena dla ściany z silikatu gr.12cm - nadproże 150/11,5 - GS szt cena 45,00  ---    cena 95,00  ---     ---   
cena dla ściany z silikatu gr.12cm - nadproże 250/11,5 - GS szt cena 73,00  ---    cena 210,00  ---     ---   
ceny dla ściany z bet. komórk. gr.24cm - nadproże 150/24  - H+H szt cena 56,00  ---    cena 185,00  ---     ---   
ceny dla ściany z bet. komórk. gr.24cm - nadproże 250/11,5 - H+H szt cena 53,00  ---    cena 160,00  ---     ---   
cennik dla ściany z bet. komórk. gr.18cm - nadproże 150/17,5 - H+H szt cena 33,00  ---    cena 140,00  ---     ---   
cennik dla ściany z bet. komórk. gr.18cm - nadproże 250/17,5 - H+H szt cena 53,00  ---    cena 230,00  ---     ---   
POŁĄCZENIA ŻELBET (konstrukcja nośna) / ŚCIANA MUROWANA
 Kotwy murowe HABE LK2, kotwić w co drugiej spoinie na kołki rozporowe, podwójnie m cena 35,00 zł  ---    cena 15,00 zł  ---     ---   
CENA USŁUG WYKONANIA TRZPIENIE ŻELBETOWE WYLEWANE
CENA TRZPIENIE ŻELBETOWE WYLEWANE - SZALOWANIE, ZBROJENIE, BETONOWANIE; STAL AIIIN RB500W, BETON B37 - szalowanie (dwustronne) po wymurowaniu ściany, kotwienie kotwami LP30 m3 cena 650,00  ---    cena 730,00  ---     ---   
CENA USŁUG WYKONANIA TRZPIENIE ŻELBETOWE WYLEWANE - AKCESORIA, DETALE
Pręty  wklejane fi 12 L=1,0m, żywica np.. HILTIHT-HY 150, głębokość wklejenia  90mm, 1 szt. pręta szt cena 15,00 zł  ---    cena 10,00 zł  ---     ---   
Łączniki HABE typu LP30 układane naprzemiennie w co drugą spoinę m cena 35,00  ---    cena 25,00  ---     ---   
Łączniki HABE typu LDS mocowane do stropu za pomocą kołków rozporowych, rozstaw co druga spoina, podwójnie m cena 42,00 zł  ---    cena 24,00 zł  ---     ---   
Kotwa HABE z prętu # 25mm osadzona w trzpieniu zakotwiona w tulei osadzonej w stropie szt cena 20,00  ---    cena 37,50  ---     ---   
WIEŃCE ŻELBETOWE WYLEWANE
CENNIK USŁUG WIEŃCE ŻELBETOWE WYLEWANE - SZALOWANIE, ZBROJENIE, BETONOWANIE; STAL AIIIN RB500W, BETON B37 - szalowanie po wymurowaniu ściany m3 cena 650,00  ---    cena 730,00  ---     ---   
WYKAŃCZANIE OTWORÓW
KOSZT ZAMUROWANIA OTWORÓW W ŚCIANACH O GRUBOŚCI DO 20 CM O WIELKOŚCI( w ścianach ppoż. 10cm wokół inst., w pozostałych do izolacji)            
cennik zamurowania 0 - 500 cm2 szt cena 27,00  ---    cena 8,00  ---     ---   
cennik zamurowania 500 - 1000 cm2 szt cena 44,00  ---    cena 18,00  ---     ---   
cennik zamurowania 1000 - 2500 cm2 szt cena 78,00  ---    cena 40,00  ---     ---   
cennik murowania 2500 - 5000 cm2 szt cena 121,00  ---    cena 76,00  ---     ---   
CENNIK USŁUGI ZAMUROWANIE OTWORÓW W ŚCIANACH O GRUBOŚCI POWYŻEJ  20 CM O WIELKOŚCI( w ścianach p.poż. 10cm wokół inst., w pozostałych do izolacji)            
cennik zamurowania 0 - 500 cm2 szt cena 32,00  ---    cena 12,00  ---     ---   
500 - 1000 cm2 szt cena 49,00  ---    cena 22,00  ---     ---   
1000 - 2500 cm2 szt cena 82,00  ---    cena 51,00  ---     ---   
2500 - 5000 cm2 szt cena 127,00  ---    cena 96,00  ---     ---   
CENNIK USŁUGI ZAMKNIĘCIE BRUZD PO INSTALACJACH W SCIANACH O SZEROKOSCI BRUZD            
0 - 10 cm m cena 28,00  ---    cena 10,00  ---     ---   
10 - 20 cm m cena 49,00  ---    cena 20,00  ---     ---   

 


 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

Cennik usług budowlanych tworzony jest na podstawie cen z województwa Mazowieckie Warszawa, Dolnośląskie Wrocław, Legnica, Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Toruń, Lubelskie Lublin, Lubuskie Zielona Góra, Łódzkie Łódź, Małopolskie Kraków, Zakopane, Opolskie Opole, Podkarpackie Rzeszów, Podlaskie Białystok, Pomorskie Gdańsk, Śląskie Katowice, Bielko-Biała, Częstochowa, Sosnowiec, Tychy, Świętokrzyskie Kielce, Warmińsko-mazurskie Olsztyn, Wielkopolskie Poznań, Zachodniopomorskie Szczecin

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL