AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USŁUG BUDOWLANYCHWARUNKI TECHNICZNE PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

Cennik Usług Budowlanych - to zakładka w której obecnie się znajdujesz, poniżej prezentowane są ceny usług budowlanych oraz ceny robót wykończeniowych i prac remontowych. Cennik usług budowlanych opiera się na cena zebranych od firm budowlanych wykończeniowych oraz od firm specjalistycznych. Wyceny są i uśredniane zależnie od województwa i w każdym z nich mogą nieznacznie się różnić wobec siebie. Cennik-Budowlany.pl CENY NETTO

ILE KOSZTUJE WYKONANIE WYLEWEK BETONOWYCH?

cennik uslug budowlanych

Poniżej przedstawiamy cennik wykonania posadzki betonowej wraz z elementami dodatkowymi, wycena obejmuje jastrych wraz z kosztami materiału oraz kosztami robocizny budowlanej oraz specjalistycznej wraz z maszynami. Cena wykonania posadzki betonowej jastrychu oparta została na kalkulacji kilkunastu firm wykonujących posadzki betonowe. W poniższych cennikach znajdują się również koszty wykonania posadzki żywicznej w zależności od klasy jej ścieralności. Przestawione cenniki posadzek żywicznych to produkty Sika lub Basf wykonywanych przez profesjonalne firmy od posadzek żywicznych. Całość obejmuje koszt robocizny, koszt materiału oraz kalkulacje niezbędnego sprzętu i materiałów.

Ile trzeba zapaci za wylewki betonowe w domu?

OPIS Cennik Usług budowlanych wykonania wylewek to określenie kosztu wykonania kompletnych posadzek betonowych. Cennik posadzek budowlanych. Zakres prac obejmuje dostawę materiału oraz wykonanie. Podwykonawca winien ująć wszystkie elementy, niezbędne do wykonania całościowego prac (wywinięcia izolacji, zakłady, montaż koryt odwodnieniowych, obsadzanie wpustów). Tabela powinna być rozpatrywana łącznie z przekazaną dokumentacją (rysunkami, specyfikacją). Powierzchnie powinny zostać przygotowane w standardzie odpowiednim do nałożenia kolejnych warstw wykończeniowych. Dylatacje przeciwskurczowe i wypełnienie - zgodnie ze specyfikacją. Powierzchnie do renowacji, uzupełnienia, wymiany powinny zostać wycenione na podstawie wizji lokalnej.

TECHNOLOGIA
standardowe wykonanie technologicznie zgodne z systemem i kartami katalogowymi wybranego producenta. Cennik wykonania wylewek poniżej obejmuje i przestawia Państwu najczęściej występujące typy posadzek i wylewek betonowych. Przestawione typu to różnorodne typy wylewek i ich ceny, składają się one z ceny układania styropianu, cena izolacji z folii PE czy cena izolacji z papy oraz przede wszystkim cena wykonania wylewki i jastrychu. Cennik usług wykonania podposadzek obejmuje również w sobie dostawię i osadzenie materiału nośnego czyli cenę zbrojenia do posadzek betonowych. Rozróżnione zostały posadzki pod wykładziny czy posadzki pod wylewka pod płytki lub wylewki samopoziomujące.

 

Typ Grubość

Cena wylewek betonowych? Ile kosztuje wykonanie posadzek? Ile kosztuje posadzka z zywicy?

Jm Cena
       
cennik posadzki typ 1 77mm cennik usługi wykonania posadzki betonowej zbrojona włóknem polipropylenowym
Standard powierzchni odpowiedni do nałożenia warstwy żywicznej
m2 cena 47,29 zł
cennik układania folia PE m2 cena 0,95 zł
120mm cennik usługi układania styropian λ=0,04W/mK EPS 200 m2 cena 23,70 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cena wylewki typ2 78mm jastrych cementowy zbrojony włóknem polipropylenowym
Standard powierzchni odpowiedni do nałożenia warstwy żywicznej
m2 cena 47,29 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
120mm cennik usługi układania styropian λ=0,04W/mK EPS 200 m2 cena 23,70 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cennik posadzki typ 3 70mm cennik usługi wykonania jastrych cementowy zbrojony włóknem polipropylenowym
Standard powierzchni odpowiedni do układania kolejnych warstw posadzkowych tj. kamienia
m2 cena 44,43 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
20mm izolacja akustyczna λ=0,040W/mK m2 cena 21,00 zł
60mm cennik usługi układania styropian  λ=0,040W/mK EPS 100 lub płyty z pianki poliuretanowej λ=0,025W/mK PU (kontakt ze strefą zimną) m2 cena 10,43 zł
folia PE / tylko w podłogach na gruncie m2 cena 0,95 zł
cena wylewki typ4 70mm koszt wykonania wylewki betonowej zbrojonej włóknem
Standard powierzchni odpowiedni do układania kolejnych warstw posadzkowych tj. lastryko
m2 cena 44,43 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
20mm cennik usługi układania izolacja akustyczna λ=0,040W/mK (np.. ISOVER EP3) m2 cena 21,00 zł
60mm styropian  λ=0,040W/mK EPS 100 m2 cena 10,43 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cennik posadzki typ 5 min. 90mm cennik usługi wykonania nadbeton zbrojony w spadku (Beton B-37 zbrojony stalowym włóknem rozproszonym 25kg/m3 oraz włóknem polipropylenowym 0,9 kg/m3, dodatkowo dozbrajany prętami Φ 8 przy słupach, korytach, narożach oraz załamaniach
Standard powierzchni odpowiedni do nałożenia warstwy żywicznej
Powierzchnia spadkowa od zewnątrz do pierwszego koryta odwodnieniowego (w granicach osi E), pozostała powierzchnia - wpusty, bez koryt odwodnieniowych
m2 cena 19,91 zł
cennik usługi układania folia PE + wywinięcia m2 cena 0,95 zł
TYP 6 3mm cena wykonanie krawężnika betonowego 13/30 mocowanego na kotwę talerzową mb cena 189,60 zł
cennik posadzki typ 7 198-90mm cennik usługi wykonania nadbeton zbrojony w spadku (Beton B-37 zbrojony stalowym włóknem rozproszonym 25kg/m3 oraz włóknem polipropylenowym 0,9 kg/m3, dodatkowo dozbrajany prętami Φ 8 przy słupach, korytach, narożach oraz załamaniach
Standard powierzchni odpowiedni do nałożenia warstwy żywicznej
m2 cena 20,86 zł
folia PE + wywinięcia m2 cena 0,95 zł
cena wylewki typ8 85mm cennik wykonania wylewki zbrojona włóknem polipropylenowym
Standard powierzchni odpowiedni do układania kolejnych warstw posadzkowych tj. płytek gresowych
m2 cena 50,14 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
20mm izolacja akustyczna λ=0,035W/mK m2 cena 21,00 zł
80mm styropian λ=0,04W/mK EPS 100 lub płyty z pianki poliuretanowej λ=0,025W/mK (kontakt ze strefą zimną) m2 cena 13,27 zł
folia PE m2  
cennik posadzki typ 9 75mm cennik wylewki samopoziomującej
Standard powierzchni odpowiedni do układania kolejnych warstw posadzkowych tj. parkietu
m2 cena 47,29 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
100mm cennik usługi układania styropian  λ=0,040W/mK EPS 100 lub płyty z pianki poliuretanowej λ=0,030W/mK PU (kontakt ze strefą zimną) m2 cena 20,00 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cena wylewki typ10   impregnat m2 cena 14,22 zł
80mm beton zacierany na gładko B-37 zbrojony stalowym włóknem rozproszonym 25kg/m3 m2 cena 18,01 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
120mm styropian  λ=0,035W/mK EPS  m2 cena 30,00 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cennik posadzki typ 11   impregnat do betonu cennik m2 cena 15,00 zł
50mm cennik usługi wykonania beton zacierany na gładko B-37 zbrojony stalowym włóknem rozproszonym 25kg/m3 m2 cena 18,01 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cena wylewki typ12 70mm Beton B37 zbrojony włóknem rozproszonym 25kg/m3 oraz włóknem polipropylenowym 0,9 kg/m3, ogrzewanie systemowe
Standard powierzchni odpowiedni do nałożenia żywic
m2 cena 20,86 zł
100 lub 130 mm Beton B37 zbrojony prętami Φ 6 co 10cm m2 cena 25,60 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cennik posadzki typ 13 55mm cennik usługi wykonania jastrych cementowy zbrojony włóknem polipropylenowym / przewody grzewcze Standard powierzchni odpowiedni do układania kolejnych warstw posadzkowych tj. płytek gresowych m2 cena 40,16 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
20mm cennik usługi układania izolacja akustyczna λ=0,035W/mK m2 cena 21,00 zł
80mm płyty z pianki poliuretanowej λ=0,025W/mK (kontakt ze strefą zimną) m2 cena 45,00 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cena wylewki typ14 75mm koszt wylewki  cementowej zbrojonej włóknem polipropylenowym
Standard powierzchni odpowiedni do układania kolejnych warstw posadzkowych tj. wykładziny dywanowej
m2 cena 47,29 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
120mm styropian  λ=0,035W/mK EPS 100 m2 cena 30,00 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cennik posadzki typ 15 85mm cennik usługi wykonania jastrych cementowy zbrojony włóknem polipropylenowym
Standard powierzchni odpowiedni do układania kolejnych warstw posadzkowych tj. PCV
m2 cena 50,14 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
100mm styropian  λ=0,040W/mK EPS 100 m2 cena 15,17 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
         

 

cena wylewki typ16 85mm cena zrobienia wylewki w garażu
Standard wykończenia odpowiedni do nałożenia kolejnych warstw posadzkowych tj PVC
m2 cena 50,14 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
100mm płyty z pianki poliuretanowej λ=0,030W/mK  m2 cena 60,00 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cennik posadzki typ 17 min. 90mm cennik usługi wykonania nadbeton zbrojony w spadku (Beton B-37 zbrojony stalowym włóknem rozproszonym 25kg/m3 oraz włóknem polipropylenowym 0,9 kg/m3, dodatkowo dozbrajany prętami Φ 8 przy słupach, korytach, narożach oraz załamaniach
Standard powierzchni odpowiedni do nałożenia warstwy żywicznej
m2 cena 19,91 zł
folia PE + wywinięcia m2 cena 0,95 zł
cena wylewki typ18   hydrofobizacja betonu m2 cena 28,44 zł
150mm płyta dociskowa żelbetowa Beton B37 zbrojony prętami Φ 6 co 10cm (dodatkowo dozbrajane prętami Φ 8 przy słupach, korytach, narożach oraz załamaniach) m2 cena 25,60 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
50mm płyty z pianki poliuretanowej λ=0,04W/mK m2 cena 30,00 zł
cennik posadzki typ 19 70mm cennik posadzek betonowych w deweloperce
Standard powierzchni odpowiedni do układania kolejnych warstw posadzkowych tj. kamienia
m2 cena 44,43 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
20mm izolacja akustyczna λ=0,040W/mK m2 cena 21,00 zł
60mm płyty z pianki poliuretanowej λ=0,025W/mK PU (kontakt ze strefą zimną) m2 cena 32,00 zł
folia PE / tylko w podłogach na gruncie m2 cena 0,95 zł
cena wylewki typ20 180mm cena za chudy beton m2 cena 14,22 zł
  wykonanie krawężnika betonowego na rampach o przekroju 23x27,5cm - RZ-6,7,9,10 m cena 189,60 zł
cennik posadzki typ 21 120mm cena za płyta dociskowa żelbetowa Beton B37 zbrojony prętami Φ 6 co 10cm (dodatkowo dozbrajane prętami Φ 8 przy słupach, korytach, narożach oraz załamaniach) m2 cena 27,49 zł
30mm geowłóknina m2 cena 3,79 zł
folia kubełkowa / podsypka piaskowa m2 cena 21,00 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
200-50mm płyty za szkła piankowego λ=0,04W/mK m2 cena 300,00 zł
  folia PE klejona na taśmę Bitustic lub mocowana mechanicznie lub membrana Bituthene 4000/8000 lub podobna m2 cena 25,00 zł
cena wylewki typ22 120mm płyta dociskowa żelbetowa Beton B37 zbrojony prętami Φ 6 co 10cm (dodatkowo dozbrajane prętami Φ 8 przy słupach, korytach, narożach oraz załamaniach) m2 cena 27,49 zł
30mm geowłóknina m2 cena 3,79 zł
folia kubełkowa / podsypka piaskowa m2 cena 20,00 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
120-50mm płyty z pianki poliuretanowej λ=0,03W/mK m2 cena 50,00 zł
  folia PE klejona na taśmę Bitustic lub mocowana mechanicznie lub membrana Bituthene 4000/8000 lub podobna m2 cena 25,00 zł
cennik posadzki typ 23 68mm jastrych cementowy zbrojony włóknem polipropylenowym
Standard powierzchni odpowiedni do nałożenia warstwy żywicznej
m2 cena 44,43 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
80mm styropian λ=0,04W/mK EPS 200 lub płyty z pianki poliuretanowej λ=0,025W/mK (kontakt ze strefą zimną) m2 cena 27,49 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cena wylewki typ24 55mm koszt za jastrych cementowy zbrojony włóknem polipropylenowym / przewody grzewcze Standard powierzchni odpowiedni do nałożenia kolejnych warstw - płytki ceramiczne m2 cena 40,15 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
80mm styropian λ=0,04W/mK EPS 100 lub płyty z pianki poliuretanowej λ=0,025W/mK (kontakt ze strefą zimną) m2 cena 20,86 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cennik posadzki typ 25 60mm jastrych cementowy zbrojony włóknem polipropylenowym
Standard powierzchni odpowiedni do nałożenia kolejnych warstw - lastryko
m2 cena 40,15 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
20mm izolacja akustyczna λ=0,040W/mK (np.. ISOVER EP3) m2 cena 21,00 zł
20mm styropian  λ=0,040W/mK EPS 100 m2 cena 6,00 zł
cena wylewki typ26 75mm jastrych cementowy zbrojony włóknem polipropylenowym m2 cena 47,29 zł
folia PE paroizolacyjna m2 cena 2,84 zł
20mm izolacja akustyczna λ=0,040W/mK np.. ISOVER EP3  m2 cena 21,00 zł
30mm płyty λ=0,025W/mK PU m2 cena 20,00 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cennik posadzki typ 27 85mm jastrych cementowy zbrojony włóknem polipropylenowym
Standard powierzchni odpowiedni do nałożenia kolejnych warstw - deski
m2 cena 50,14 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
40mm izolacja akustyczna λ=0,040W/mK np.. ISOVER EP3  m2 cena 21,00 zł
cena wylewki typ28   hydrofobizacja m2 cena 33,18 zł
150mm płyta dociskowa żelbetowa Beton B37 zbrojony prętami Φ 6 co 10cm (dodatkowo dozbrajane prętami Φ 8 przy słupach, korytach, narożach oraz załamaniach)
standard odpowiedni do hydrofobizacji
m2 cena 25,60 zł
cena usługi folia PE m2 cena 0,95 zł
50mm płyty z pianki poliuretanowej λ=0,04W/mK m2 cena 30,00 zł
cennik posadzki typ 29 30mm geowłóknina m2 cena 3,79 zł
folia kubełkowa / podsypka piaskowa m2 cena 20,00 zł
  folia PE klejona na taśmę Bitustik lub mocowana mechanicznie lub membrana Bituthene 4000/8000 lub podobna m2 cena 25,00 zł
90-50mm nadbeton zbrojony w spadku (Beton B-37 zbrojony stalowym włóknem rozproszonym 25kg/m3 oraz włóknem polipropylenowym 0,9 kg/m3, dodatkowo dozbrajany prętami Φ 8 przy słupach, korytach, narożach oraz załamaniach
Standard powierzchni odpowiedni do nałożenia kamienia
m2 cena 19,91 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
cena wylewki typ30 145-90mm cena usługi nadbeton zbrojony w spadku (Beton B-37 zbrojony stalowym włóknem rozproszonym 25kg/m3 oraz włóknem polipropylenowym 0,9 kg/m3, dodatkowo dozbrajany prętami Φ 8 przy słupach, korytach, narożach oraz załamaniach
standard wykończenia odpowiedni do nałożenia żywic
m2 cena 20,00 zł
cena usługi budowlanej układania folia PE m2 cena 0,95 zł
płyta żelbetowa - poza zakresem ceny    
cennik posadzki typ 31   hydrofobizacja m2 cena 27,49 zł
120mm cena usługi płyta dociskowa żelbetowa Beton B37 zbrojony prętami Φ 6 co 10cm (dodatkowo dozbrajane prętami Φ 8 przy słupach, korytach, narożach oraz załamaniach)
standard wykończenia odpowiedni do nałożenia żywic
m2 cena 25,60 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
30mm polstyren ekstrudowany XPS λ=0,035W/mK m2 cena 33,18 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
płyta żelbetowa - poza zakresem    
cena wylewki typ32 60mm cennik jastrychów cementowy zbrojony włóknem polipropylenowym
standard wykończenia odpowiedni do nałożenia kolejnych warstw  - lastryko
m2 cena 41,58 zł
folia PE m2 cena 0,95 zł
30mm styropian  λ=0,040W/mK EPS 100 m2 cena 9,48 zł
płyta spocznikowa    
TYP 33   impregnat na płycie żelbetowej cennik m2 cena 14,22 zł
TYP 34   impregnat na betonie zacieranym na gładko cena m2 cena 14,22 zł
       
ELEMENTY DODATKOWE
1   Cennik usług montażu Kątownik ze stali nierdzenej o wymiarach 50 / 50 / 3 mm m cena 44,56 zł
2   Cennik usług montażu Kątownik ze stali nierdzenej o wymiarach 150 / 200 / 5 mm m cena 199,08 zł
3   Cennik usług montażu Kątownik ze stali nierdzenej o wymiarach 100 / 150 / 3 mm m cena 95,75 zł
4   Cennik usług montażu Kątownik ze stali nierdzenej o wymiarach 80 / 80 / 3 mm m cena 71,10 zł
5   Oznakowanie poziome wykonane z kontrastujacego koloru żywicy m2 cena 56,88 zł
6   Oznakowanie poziome z farby epoksydowej m2 cena 56,88 zł
7   Oznaczenie słupów i ścian wchodzacych w skrajnie drogową m2 cena 56,88 zł
 

 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

Cennik usług budowlanych tworzony jest na podstawie cen z województwa Mazowieckie Warszawa, Dolnośląskie Wrocław, Legnica, Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz Toruń, Lubelskie Lublin, Lubuskie Zielona Góra, Łódzkie Łódź, Małopolskie Kraków, Zakopane, Opolskie Opole, Podkarpackie Rzeszów, Podlaskie Białystok, Pomorskie Gdańsk, Śląskie Katowice, Bielko-Biała, Częstochowa, Sosnowiec, Tychy, Świętokrzyskie Kielce, Warmińsko-mazurskie Olsztyn, Wielkopolskie Poznań, Zachodniopomorskie Szczecin

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL