AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Poniżej prezentujemy najważniejsze wytyczne dotyczące wykonania i montażu balustrad oraz elementów stalowych,. Pamiętajmy, aby do poniższych dopisać wszystkie interesujące nas dodatkowe wymogi budowlane związane z naszą budową i remontem oraz by podpiąć najważniejsze rysunki.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA I WYKONANIE BALUSTRAD SZKLANYCH STALOWYCH ORAZ POCHWYTÓW - WYMOGI I WYTYCZNE WOBEC FIRM

 

 

     
  Zapewnia wykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materialów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp..) Zgodnie z SST, zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
2 Rozładunek, załadunek, transport poziomy, pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. 
3 Robociznę Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót.
4 Maszyny i urządzenia obsługujące montaż balustrad oraz innych elementów, rusztowania, pomosty itp. Zgodne z wymogami określonymi w SST i obowiązującymi przepisami BHP ogólnymi i BHP dla budowy SN [dzierżawa/własne, montaż, certyfikowane odbiory, demontaż]
5 Komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót  Narzędzia oraz sprzęt wymagane w danej technologii robót.
 
6 Technologia wykonywania robót, w tym: transport, składowanie, montaż balustrad oraz innych elementów  Technologia wykonania poszczególnych robót przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora.
7 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny Powykonawczy
8 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zgodne z wymogami BHP, demontaż, naprawa, powtórny montaż jeśli wymagane.
Demontaż istniejących barier  BHP (zbędnych w momencie powstania barier docelowych) oraz ich transport w wyznaczone miejsce na placu budowy. 
9 Montaż opraw i okablowania w balustradach podświetlanych.
Montaż lamp i okablowania w wiatrochronie.
Podwykonawca Instalacji Elektrycznych dostarcza okablowanie oraz oprawy/lampy w miejsce uzgodnione pomiędzy GW a Podwykonawcą, montaż w/w elementów w balustradach/wiatrochronie po stronie Podwykonawcy 
10 Kotwy,
Podkładki pod kotwy
Wymaganie w przypadku balustrad ze stali nierdzewnej - kotwy nierdzewne,
Dostawa oraz montaż podkładek / tulejek z tworzywa sztucznego przy kotwach po obu stronach mocowania (odseparowanie kotwy od elementu mocowania)
11 Wiercenie pod kotwy/"szklanki" po stronie Podwykonawcy We wszelkiego typu materiałach, w tym w żelbecie, kamieniu, stali, kostce brukowej, asfalcie i innych.
12 Obliczenia statyczne oraz rysunki warsztatowe  Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia rysunków warsztatowych oraz "method statement" w ciągu 7 dni od podpisania kontraktu celem ich zatwierdzenia.
Nie wywiązanie się z w/w warunku skutkuje naliczeniem kar umownych w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia.
13 Zabezpieczenia wykonanych robót, czyszczenie Właściwe zabezpieczenie robót, ochrona przed zniszczeniem do końcowego odbioru po stronie podwykonawcy
14 Czyszczenie Mycie i czyszczenie, przygotowanie do odbioru
15 Czyszczenie po wykonanych robotach W szczególności czyszczenie opiłków metalowych na bieżąco.


 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL