AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Warunki prac i zakupów poniżej dotyczą blatów kamiennych stosowanych w kuchni czy w łazience oraz kamiennych parapetów,. Informacje poniżej obejmują najważniejsze kluczowe informacje techniczne uzyskane z od kilkudziesięciu inżynierów specjalizujących sie na budowach właśnie tematem blatów kamiennych.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA I WYKONANIE BLATY KAMIENNE KUCHENNE GRANITOWE BLATY ŁAZIENKOWE KAMIENNE I PARAPETY  WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materialów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp.) zgodnie z odpowiednimi normami, na które powołuje się projekt i specyfikacje. Zgodnie z SST, zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w celu akceptacji przez zamawiajacego, niezbędnej dokumentacji stosowanych materiałów oraz systemu do 3 dni od udzielenia zlecenia. Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
Należy stosować materiały zgodne z systemem producenta oraz zgodnie z najnowszymi aktulanie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami.
2 Rozładunek, załadunek, transport poziomy i pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. Podwykonawca odpowiedzialny jest za wlasny materiał i usunięcie ewentualnych kolizji z innymi robotami.
3 Wykonanie i technologia wykonywania robót w tym transport, składowanie i montaż przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót określa SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót, karty technologiczne materiałów / systemów. Przed przystąpieniem do prac należy protokolarnie przejąć pomieszczenia.
4 Roboty towarzyszace danej branży (robocizna, materiał, sprzęt) `- Wykończenie (uszczelnienie) masą trwale elastyczną (np. silikon) fugi profilami np. dylatacyjnymi.
- Zastosowanie właściwych technicznie rozwiązań, narzędzi i maszyn dotyczących mocowań.
5 Roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze do prowadzonych prac, przygotowanie podłoża Podwykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszelkie roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze niezbędne do prowadzenia robót, w tym m.in. etapowe wykonanie robót; odpwiednie przygotowanie podłoża, a także wszelkich elementów dodatkowych niezbędnych do należytego wykonania robót zgodnie z projektem.
6 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny Powykonawczy (jeśli wymagany)
7 Rysunki warsztatowe  Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia obliczeń statycznych (jeśli wymagane) i rysunków warsztatowych oraz "method statement" na 3 tygodnie przed rozpoczęciem danego zakresu prac, celem ich zatwierdzenia.
8 Przygotowanie podłoża pod prowadzenie zakresu swoich robót Podwykonawca zobowiązany jest do wlaściwego przygotowania podłoża pod prowadzenie robót. Poza standardowymi robotami przygotowawczymi wynikajacymi z techniki i specyfiki prowadzonych robót, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z powierzchni obrabianych pozostałych grudek zaprawy, zachlapań, odtłuszczenie, oczyszczenie z pyłu i kurzu.
9 Podwykonawca dopuszcza etapowe prowadzenie robót.
Rozliczenie etapowego wykonania robót.
GW może podzielić realizację na etapy.
10 Inwentaryzacja miejsca prowadzenia robót z natury przed ich rozpoczęciem Podwykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji z natury miejsca prowadzenia robót, tak aby uniknąć dodatkowych nakładów kosztowych związanych z zastanymi robieżnościami wymiarowymi.
11 Obmiar robót wg. faktycznego wykonania zakresu. 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL