AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Meble, a szczególnie meble na zamówienie to bardzo złożony proces z zakresu prac budowlanych. Warto przed dokonaniem jakiekolwiek przedpłaty zadbać o to by wszelkie zapisy umowę nas satysfakcjonujące zostały ujęte, Czasem potrafią nam umknąć szczegóły dlatego wiele z nich podajemy poniżej.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA MEBLE NA ZAMÓWIENIE - KUCHNIE NA WYMIAR NA ZAMÓWIENIE - MEBLE NA MIARĘ ZOBACZ WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materialów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp..) Zgodnie z SST, zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
2 Rozładunek, załadunek, transport poziomy, pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. 
3 Robociznę Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót.
4 Maszyny i urządzenia, rusztowania, pomosty itp. Zgodne z wymogami określonymi w SST i obowiązującymi przepisami BHP ogólnymi i BHP dla budowy SN [dzierżawa/własne, montaż, certyfikowane odbiory, demontaż]
5 Komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót  Narzędzia oraz sprzęt wymagane w danej technologii robót.
 
6 Technologia wykonywania robót, w tym: transport, składowanie, montaż Technologia wykonania poszczególnych robót przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora.
7 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat inwentaryzacyjny Powykonawczy
8 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zgodne z wymogami BHP, demontaż, naprawa, powtórny montaż jeśli wymagane.
9 Etapowe prowadzenie prac GW może podzielić realizację na etapy.
10 Odkurzanie / czyszczenie Dokładne oczyszczenie miejsca wbudowania (w tym również odkurzanie) przed przystąpieniem do prac.
11 Obmiar wykonanych robót Rozliczenie nastepuje za każdy zamontowany na gotowo i przygotoway do odbioru mebeli zgodnie z załącznikem cenowym.
12 Inwentaryzacja miejsca prowadzenia robót z natury Podwykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji z natury miejsca prowadzenia robót, tak aby uniknąć dodatkowych nakładów kosztowych związanych z zastanymi robieżnościami wymiarowymi. Projekt musi zawierać m.in. schemat rozmieszczenia elementów meblowych i połączeń oraz wszystkich montowanych akcesoriów.
13 Rysunki warsztatowe  Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia rysunków warsztatowych oraz "method statement" w ciągu 14 dni od podpisania kontraktu celem ich zatwierdzenia.
Nie wywiązanie się z w/w warunku skutkuje naliczeniem kar umownych w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia.
14 Zabezpieczenia wykonanych robót Właściwe zabezpieczenie robót, ochrona przed zniszczeniem do końcowego odbioru po stronie podwykonawcy
15 Czyszczenie Mycie i czyszczenie, przygotowanie do odbioru
16 Czyszczenie po wykonanych robotach W szczególności czyszczenie opiłków metalowych na bieżąco.
17 Dostawa Podwykonawca jest zobowiązany do przechowania w ramach ceny kontaraktowej mebli i urzadzeń na czas nie dłuższy niż 60 dni  w przypadku zmiany terminu montażu  wcześniej ustalonego z GW. 
18 Próbki i wzorniki Podwykonawca zobowiązany jest do dopasowania kolorystycznego mebli oraz ich poszczególych elemetów składowych do wzorników kolorystycznych i próbek wskazaych przez GW (konieczna akceptacja kolorów przez Architekta). Podwykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia próbek kolorystyczych oraz próbek połączeń w ciągu 14 dni od podpisania kontraktu.
19 Montaż dodatków, urządzeń oraz instalacji W przypadku konieczności przeprowadzenia lub poprowadzenia instalacji poprzez lub we wnętrzu mebli oraz montażu urządzeń lub osprzętu dostarczonego przez GW, podwykonawca wykona powyższe prace nieodpłatnie w zakresie dostarczaych przez niego mebli. 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL