AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Drzwi i ich montaż to jedne z najbardziej kluczowych elementów każdej budowy czy remontu, nikt sobie nie wyobraża domu z wadliwymi drzwiami wejściowymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi. Dlatego właśnie warto zadbać podpisując umowę z firma na dostawę i montaż drzwi o najbardziej istotne wytyczne, które pozwolą nam spokojnie czekać na ukończenie prac z pozytywnym dla nas skutkiem.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA I WYKONANIE DRZWI WEWNĘTRZNE I DRZWI ZEWNĘTRZNE - JAK UZYSKAĆ DOSKONAŁY EFEKT WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materialów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp.) zgodnie z odpowiednimi normami, na które powołuje się projekt i specyfikacje. Zgodnie z zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
2 Rozładunek, załadunek, transport poziomy, pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. 
3 Robocizna Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót.
4 Maszyny i urządzenia obsługujące montaż drzwi oraz elementów wyposażenia, rusztowania, pomosty itp. Zgodne z wymogami określonymi w SST i obowiązującymi przepisami BHP ogólnymi i BHP dla budowy SN [dzierżawa/własne, montaż, certyfikowane odbiory, demontaż]
5 Komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót  Narzędzia oraz sprzęt wymagane w danej technologii robót.
 
6 Technologia wykonywania robót, w tym: transport, składowanie, montaż drzwi oraz innych elementów  Technologia wykonania poszczególnych robót przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora.
7 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny Powykonawczy (jeśli wymagany)
8 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zgodne z wymogami BHP, demontaż, naprawa, powtórny montaż jeśli wymagane.
Demontaż istniejących barier  BHP (zbędnych w momencie powstania barier docelowych) oraz ich transport w wyznaczone miejsce na placu budowy. 
9 Udostępnienie frontu robót dla prac elektrycznych, instalacyjnych i teletechnicznych, koordynacja międzybranżowa Podwykonawcy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dostarczają okablowanie w miejsce uzgodnione pomiędzy GW a Podwykonawcą, udostępnienie frontu robót wg odpowiedniej koordynacji po stronie Podwykonawcy 
10 Obliczenia statyczne oraz rysunki warsztatowe  Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia obliczeń statycznych i rysunków warsztatowych oraz "method statement" na 4 tygodnie przed rozpoczęciem danego zakresu prac, celem ich zatwierdzenia.
11 Zabezpieczenia wykonanych robót, czyszczenie Właściwe zabezpieczenie robót, ochrona przed zniszczeniem do końcowego odbioru po stronie podwykonawcy, ochrona elementów innych branż przed zabrudzeniem lub zniszczeniem na skutek prowadzonych przez Podwykonawcę prac
12 Mycie, czyszczenie, przygotowanie do odbioru po wykonanych robotach   

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL