AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Prace murarskie to podstawa i klasyka robót budowlanych, umówmy się z firmą murarską na wykonanie prac zawierając poniższe zapisy, by nasze praca z zakresu robót murarskich były zrealizowane zgodne zgodnie z wymogami. Zobacz jak prawidłowo murować ściany – wymogi dla wykonawców firm murarskich.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA MUROWANIE ŚCIAN - PRAWIDŁOWE MUROWANIE PRZEZ DOBRE FIRMY MURARSKIE ZOBACZ WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Dostawa: Silikat, beton komórkowy, nadproża systemowe (lub materiał alternatywny), zaprawa murarska, zaprawa klejowa GW wskaże producenta materiałów zaakceptowanego przez Zamawiającego [NCS], Koordynacja dostaw z Nadzorem GW
2 Rozładunek/załadunek z/na transport poziomy Średnia odległość od miejsca składowania do miejsca wbudowania 200 m (gdy materiał zapewnia GW,
Wewnątrz swojej Strefy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport materiałów do wbudowania i materiałów pozostałych po zakończeniu prac w miejsce wskazane przez GW, zabezpieczenie materiałów przed kradzieżą i zniszczeniem,
Personel do rozładunku materiałów z środków transportu GW,
załadunek materiałów pozostałych po robotach na środki transportu GW
3 Rozładunek/załadunek z/na transportu pionowego GW Kompleksowa obsługa.
Zależnie od dostępności na budowie GW udostępni odpłatnie Podwykonawcy:
- żuraw wieżowy - 200 zł/h,
- dźwig kołowy - 200 zł/h,
- winda transportowa - partycypacja w kosztach 2 %
4 Robociznę Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST i obowiazujace Warunki Techniczne wykonania robót 
5 Rusztowania, pomosty robocze, [bez względu na wysokość wykonywanego elementu]
montaż, demontaż pomostów przeładunkowych
Zgodne z wymogami określonymi w SST i przepisami BHP [dzierżawa/własne, montaż, odbiór, demontaż]
6 Szalunki [bez względu na wysokość wykonywanego elementu] Zgodne z wymogami określonymi w SST i przepisami BHP [dzierżawa/własne, montaż, odbiór, demontaż], naroża plastikowe, rurki dystansowe [betonowe], recostal, płyn antyadhezyjny, fleki, pielęgnacja betonu
7 Komplet narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót [ dla zleconego zakresu robót ] narzędzia podręczne, elektronarzędzia [piły ręczne, piły stołowe, wiertarki, wkrętarki, szlifierki, mieszalniki, osadzaki, itp..], wszelkiego typu sprzęt drobny, pojemniki na zaprawę, mini wciągarki linowe, wózki paletowe, kompresory, wibratory, ...
Narzędzia specjalistyczne wymagane w danej technologii robót. 
8 Zaprawa murarska, zaprawa klejowa do murowania GW wskaże producenta zaakceptowanego przez Zamawiającego [NCS], maksymalnie dwóch dostawców
9 Beton do wykonania elementów żelbetowych
[trzpieni,  wieńców i innych elementów]
Na budowie jest dostepny węzeł betoniarski, po stronie Podwykonawcy jest koordynacja dostaw, koszt mieszanki betonowej i jej dostawa.
Koszt badań laboratoryjnych betonu, badania zgodnie z SST.
10 Montaż stali zbrojeniowej w elementach żelbetowych transport z miejsca składowania do miejsca wbudowania bez względu na odlegość,
materiały pomocnicze: drut wiązałkowy, podkładki otulinowe, inne
11 Technologia wykonywania robót:
murowanie, szalowanie, zbrojenie, betonowanie, pielęgnacja elementów żelbetowych, montaż akcesoriów, izolacji, wypełnień p.poż. i innych
Technologia poszczególnych robót przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW.
Sortowanie materiału do ścian licowych. Ostatni rząd z całych pustaków.
12 System wiązania ścian murowanch z elementami żelbetowymi - powiązanie elementów wykonywanych przez Podwykonawcę robót murowych to system: szyna kotwiąca + kotwy murowe JORDAHL
[materiał i kompleksowy montaż Podwykonawca]
- alternatywne rozwiązanie powiązania z elementem żelbetowym istniejącym:
[materiał i kompleksowy montaż Podwykonawca]
13 Akcesoria i inne niezbędne materiały ujęte w robociznie m2 ściany
[
materiał z montażem ]
- papa bitumiczna lub inny materiał zgodny z SST pod ścianą w wymaganych warstwach
- dozbrojenie ścian murowanych płaskownikiem, zgodnie z SST
- piankowanie dylatacji podstropowej
- kołki rozporowe i wstrzeliwane
14 Materiały pomocnicze dla wykonania robót Tarcica, drewno szalunkowe, sklejka, gwoździe, wkręty, fleki, łączniki wszelkiego rodzaju
15 Wszelkie materiały inne wszelkie materiały inne wg przekazanej dokumentacji przez GW, a niezbędne do wykonania zadania
16 Obsługa geodezyjna stanowiskowa wykonanie operatu wytyczenia ścian, pionowanie, poziomowanie ścian, wykonanie operatu powykonawczego
17 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania zgodne z wymogami BHP, demontaż barier BHP w miejscach powstawania elementów murowych i innych oraz transport w wyznaczone miejsce [plac budowy] przez kierownika danej Strefy
18 Przegrody tymczasowe tymczasowe drzwi, wydzielenia pomieszczeń 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL