AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

AKTUALNE POLSKIE NORMY BUDOWLANE OGÓLNOBUDOWLANE ORAZ EUROKODY PN EN

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Zobacz jak znaleźć dobrą firmę budowlaną, jak zlecać roboty budowlane, jakie przepisy powinny spełniać budowane budynki czy remontowane. Sprawdź jak odbierać roboty, jakie powinny spełniać warunki murowane ściany, tynkowane, roboty żelbetowe czy drogowe, jak prawidłowo powinny być zamontowane drzwi czy okna oraz czego wymagać od firmy budowlanej czy remontowej, sprawdź wytyczne oraz aktualne normy budowlane i przepisy prawne.

AKTUALNE NORMY BUDOWLANE POLSKIE I EUROKODYT EUROPEJSKIE - NORMY BUDOWLANE - DZIAŁ NORM OGÓLNOBUDOWLANYCH

 

1 PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.pdf
2 PN-ISO 12006-2:2005 Budownictwo. Organizacja informacji związanej z robotami budowlanymi. Część 2: Schemat klasyfikacji informacji.pdf
3 PN-ISO 15686-2:2005 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 2: Procedury związane z przewidywaniem okresu użytkowania.pdf
4 PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Część 1: Terminy ogólne.pdf
5 PN-ISO 15686-7:2010 Budynki i budowle. Planowanie okresu użytkowania. Część 7: Ocena właściwości użytkowych na podstawie danych z praktyki dotyczących okresu użytkowania.pdf
6 PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo. Terminologia. Terminy stosowane w umowach.pdf
7 PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.pdf
8 PN-ISO 1803:2001 Budownictwo Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej - Zasady i terminologia.pdf
9 PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.pdf
10 PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Metody i przyrządy.pdf
11 PN-EN 1337-1:2003 Łożyska konstrukcyjne Część 1: Postanowienia ogólne.pdf
12 PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji 
13 PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów multimodularnych dla wymiarów poziomych.pdf
14 PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania.pdf
15 PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy.pdf
16 PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły dla poziomych wymiarów koordynacyjnych.pdf
17 PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.pdf
18 PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i ustalania tolerancji.pdf
19 PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości pomieszczeń.pdf
20

 

21 PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów.pdf
22 PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i wewnętrznych zestawów drzwiowych.pdf
23 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli).pdf
24 PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i przewidywania pasowań.pdf
25 PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla określania wymiarów w pionie.pdf
26 PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.pdf
27 PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna - Metoda 1.pdf
28 PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły.pdf
29 PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów.pdf
30 PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.pdf
31 PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.pdf
32 PN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji.pdf
33 PN-EN 1990:2004/Ap1:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji.pdf
34 PN-EN 1337-2:2005 Łożyska konstrukcyjne Część 2: Elementy ślizgowe.pdf
35 PN-EN 1337-10:2005 Łożyska konstrukcyjne. Część 10: Przeglądy i utrzymanie.pdf
36 PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.pdf
37 PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem.pdf
38 PN-EN 1998-2:2006 Eurokod 8. Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym. Część 2: Mosty (oryg.).pdf
39 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.pdf
40 PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8: Projektowanie węzłów.pdf
41 PN-EN 1999-1-4:2007 Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-4:Obudowa z blach profilowanych na zimno (oryg.).pdf
42 PN-EN 1999-1-1:2007 Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-1: Reguły ogólne (oryg.).pdf
43 PN-EN 1999-1-2:2007 Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru (oryg.).pdf
44 PN-EN 1993-1-10:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową.pdf
45 PN-EN 1999-1-5:2007 Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-5: Konstrukcje powłokowe (oryg.).pdf
46 PN-EN 1995-2:2007 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 2: Mosty.pdf
47 PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.pdf
48 PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-9: Zmęczenie.pdf
49 PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów.pdf
50 PN-EN 1999-1-3:2007 Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-3: Konstrukcje narażone na zmęczenie (oryg.) 
51 PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.pdf
52 PN-EN 1337-8:2008 Łożyska konstrukcyjne. Część 8: Łożyska prowadzące i łożyska blokujące (oryg.).pdf
53 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne.pdf
54 PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.pdf
55 PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.pdf
56 PN-EN 1993-1-11:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe.pdf
57 PN-EN 1993-3-2:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 3-2: Wieże, maszty i kominy -- Kominy.pdf
58 PN-EN 1993-1-5:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice.pdf
59 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.pdf
60 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.pdf
61 PN-EN 1991-1-6:2007/AC:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.pdf
62 PN-EN 1992-1-2:2008/AC:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.pdf
63 PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.pdf
64 PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe 
65 PN-EN 1993-3-1:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-1: Wieże, maszty i kominy. Wieże i maszty.pdf
66 PN-EN 1993-1-7:2008 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-7: Konstrukcje płytowe.pdf
67 PN-EN 1993-4-3:2008 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-3: Rurociągi.pdf
68 PN-EN 1992-3:2008 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze.pdf
69 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.pdf
70 PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie.pdf
71 PN-EN 1994-1-2:2008 Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.pdf
72 PN-EN 1991-4:2008 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 4: Silosy i zbiorniki.pdf
73 PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.pdf
74 PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami.pdf
75 PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.pdf
76 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem.pdf
77 PN-EN 1991-1-5:2005/AC:2009 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-5: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania termiczne.pdf
78 PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.pdf
79 PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009 Eurokod 4. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.pdf
80

 

81 PN-EN 1997-1:2008/AC:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.pdf
82 PN-EN 1993-1-2:2007/Ap1:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.pdf
83 PN-EN 1993-1-2:2007/AC:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.pdf
84 PN-EN 1993-1-10:2007/AC:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową.pdf
85 PN-EN 1993-1-5:2008/AC:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice.pdf
86 PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
87 PN-EN 1993-1-11:2008/AC:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe.pdf
88 PN-EN 1993-1-7:2008/AC:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-7: Konstrukcje płytowe.pdf
89 PN-EN 1993-1-9:2007/AC:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-9: Zmęczenie.pdf
90 PN-EN 1993-1-6:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych.pdf
91 PN-EN 1993-1-12:2008/AC:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie.pdf
92 PN-EN 1998-2:2006/A1:2009 Eurokod 8. Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym. Część 2: Mosty (oryg.) .pdf
93 PN-EN 1993-6:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic.pdf
94 PN-EN 1993-5:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 5: Palowanie i ścianki szczelne.pdf
95 PN-EN 1993-4-1:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-1: Silosy.pdf
96 PN-EN 1999-1-1:2007/A1:2009 Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-1: Reguły ogólne (oryg.).pdf
97 PN-EN 1993-3-1:2008/Ap1:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-1: Wieże, maszty i kominy. Wieże i maszty.pdf
98 PN-EN 1993-4-3:2008/AC:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-3: Rurociągi.pdf
99 PN-EN 1993-6:2009/AC:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic.pdf
100 PN-EN 1993-3-1:2008/AC:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-1: Wieże, maszty i kominy. Wieże i maszty 
101 PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.pdf
102 PN-EN 1993-4-2:2009 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2: Zbiorniki.pdf
103 PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru.pdf
104 PN-EN 1995-1-2:2008/AC:2009 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.pdf
105 PN-EN 1999-1-2:2007/AC:2009 Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-2: Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru (oryg.).pdf
106 PN-EN 1337-7:2010 Łożyska konstrukcyjne. Część 7: Łożyska sferyczne i cylindryczne z PTFE.pdf
107 PN-EN 1337-4:2010 Łożyska konstrukcyjne. Część 4: Łożyska wałkowe.pdf
108 PN-EN 1337-6:2010 Łożyska konstrukcyjne. Część 6: Łożyska wahaczowe.pdf
109 PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.pdf
110 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru 
111 PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.pdf
112 PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.pdf
113 PN-EN 1996-3:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.pdf
114 PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2: Mosty stalowe.pdf
115 PN-EN 1993-4-2:2009/Ap1:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2: Zbiorniki.pdf
116 PN-EN 1993-6:2009/Ap1:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic.pdf
117 PN-EN 1993-4-1:2009/Ap1:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-1: Silosy.pdf
118 PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów.pdf
119 PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 4. Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów.pdf
120 PN-EN 1991-1-5:2005/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.pdf
121 PN-EN 1993-1-11:2008/Ap1:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe.pdf
122 PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.pdf
123 PN-EN 1991-4:2008/Ap1:2010 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 4: Silosy i zbiorniki.pdf
124 PN-EN 1993-1-3:2008/Ap1:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.pdf
125 PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.pdf
126 PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.pdf
127 PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych.pdf
128 PN-EN 1991-1-6:2007/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.pdf
129 PN-EN 1994-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 4. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.pdf
130 PN-EN 1991-1-3:2005/Ap1:2010 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem.pdf
131 PN-EN 1993-1-8:2006/Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.pdf
132 PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.pdf
133 PN-EN 1993-3-2:2008/Ap1:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 3-2: Wieże, maszty i kominy -- Kominy 
134 PN-EN 1991-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 4: Silosy i zbiorniki.pdf
135 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.pdf
136 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru 
137 PN-EN 1993-3-1:2008/Ap2:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-1: Wieże, maszty i kominy. Wieże i maszty.pdf
138 PN-EN 1993-1-5:2008/Ap1:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice.pdf
139

 

140 PN-EN 1992-3:2008/Ap1:2010 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze.pdf
141 PN-EN 1993-1-10:2007/Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową.pdf
142 PN-EN 1995-2:2007/Ap1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 2: Mosty.pdf
143 PN-EN 1993-1-9:2007/Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-9: Zmęczenie.pdf
144 PN-EN 1993-1-7:2008/Ap1:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-7: Konstrukcje płytowe rzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie.pdf
145 PN-EN 1993-1-12:2008/Ap1:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-12: Reguły dodatkowe rozsze
146 PN-EN 1991-2:2007/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów.pdf
147 PN-EN 1993-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2: Mosty stalowe.pdf
148 PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. Obliczanie i reguły konstrukcyjne.pdf
149 PN-EN 1991-3:2009/Ap1:2010 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami.pdf
150 PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. Obliczanie i reguły konstrukcyjne.pdf
151 PN-EN 1993-1-1:2006/Ap1:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
152 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.pdf
153 PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
154 PN-EN 1991-1-7:2008/AC:2010 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe.pdf
155 PN-EN 1991-1-7:2008/Ap1:2010 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe.pdf
156 PN-EN 1991-2:2007/AC:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: Obciążenia ruchome mostów.pdf
157 PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.pdf
158 PN-EN 1998-3:2005/AC:2010 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym. Część 3: Ocena i rewaloryzacja budynków (oryg.).pdf
159 PN-EN 1337-5:2010 Łożyska konstrukcyjne. Część 5: Łożyska garnkowe.pdf
160 PN-EN 1999-1-5:2007/AC:2010 Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-5: Konstrukcje powłokowe (oryg.) 
161 PN-EN 1999-1-4:2007/AC:2010 Eurokod 9. Projektowanie konstrukcji aluminiowych. Część 1-4: Obudowa z blach profilowanych na zimno (oryg.).pdf
162 PN-EN 1337-3:2010 Łożyska konstrukcyjne. Część 3: Łożyska elastomerowe.pdf
163 PN-EN 1998-2:2006/AC:2010 Eurokod 8. Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym. Część 2: Mosty (oryg.).pdf
164 PN-EN 1991-1-2:2006/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.pdf
165 PN-EN 1990:2004/AC:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.pdf
166 PN-EN 1992-1-2:2008/NA:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.pdf
167 PN-EN 1993-1-2:2007/NA:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-2: Reguły ogólne. Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.pdf
168 PN-EN 1991-1-2:2006/NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru.pdf
169 PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.pdf
170 PN-EN 1994-1-2:2008/NA:2010 Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -- Część 1-2: Reguły ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.pdf
171 PN-EN 1995-1-2:2008/NA:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe.pdf
172 PN-EN 1993-4-2:2009/NA:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-2: Zbiorniki.pdf
173 PN-EN 1993-4-3:2008/NA:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-3: Rurociągi.pdf
174 PN-EN 1993-6:2009/NA:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 6: Konstrukcje wsporcze dźwignic.pdf
175 PN-EN 1993-4-1:2009/NA:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 4-1: Silosy.pdf
176 PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru (oryg.).pdf
177 PN-EN 1996-3:2010/NA:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3: Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych.pdf
178 PN-EN 1993-1-9:2007/NA:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-9: Zmęczenie.pdf
179 PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.pdf
180 PN-EN 1993-3-2:2008/NA:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 3-2: Wieże, maszty i kominy -- Kominy 
181 PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.pdf
182 PN-EN 1993-1-7:2008/NA:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-7: Konstrukcje płytowe.pdf
183 PN-EN 1991-3:2009/NA:2010 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami.pdf
184 PN-EN 1993-5:2009/NA:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 5: Palowanie i ścianki szczelne.pdf
185 PN-EN 1993-1-5:2008/NA:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice.pdf
186 PN-EN 1993-3-1:2008/NA:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 3-1: Wieże, maszty i kominy. Wieże i maszty 
187 PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
188 PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-3: Reguły ogólne -- Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.pdf
189 PN-EN 1991-1-5:2005/NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne.pdf
190 PN-EN 1993-1-11:2008/NA:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-11: Konstrukcje cięgnowe 
191 PN-EN 1991-1-7:2008/NA:2010 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-7: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wyjątkowe.pdf
192 PN-EN 1994-1-1:2008/NA:2010 Eurokod 4. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.pdf
193 PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-6: Wytrzymałość i stateczność konstrukcji powłokowych.pdf
194 PN-EN 1991-4:2008/NA:2010 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 4: Silosy i zbiorniki.pdf
195 PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.pdf
196 PN-EN 1991-1-6:2007/NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.pdf
197 PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem.pdf
198 PN-EN 1993-1-10:2007/NA:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość międzywarstwową.pdf
199 PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru 
200 PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.pdf
201 PN-EN 1993-1-8:2006/NA:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.pdf
202 PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
203 PN-EN 1992-3:2008/NA:2010 Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3: Silosy i zbiorniki na ciecze.pdf
 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL