AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Ogrodzenie i płot to dość szczególna dziedzina za zakresu realizacji budowlanych, pamiętajmy by zawierać w naszych ustaleniach z profesjonalną firmą ogrodzeniową poniższe wytyczne oraz wszelki dodatkowe jakie są dla nas ważne przy wykonywaniu ogrodzenia naszego domu i budowy.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA JAK WYKONAĆ OGRODZENIE WYMOGI I WYTYCZNE REALIZACJI OGRODZENIA I PŁOTU ZOBACZ WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materialów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp..) Zgodnie z SST, zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
2 Rozładunek, załadunek, transport poziomy, pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. 
3 Robociznę Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót.
4 Maszyny i urządzenia obsługujące montaż ogrodzenia oraz innych elementów, rusztowania, pomosty itp. Zgodne z wymogami określonymi w SST i obowiązującymi przepisami BHP ogólnymi i BHP dla budowy SN [dzierżawa/własne, montaż, certyfikowane odbiory, demontaż]
5 Komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót  Narzędzia oraz sprzęt wymagane w danej technologii robót.
6 Technologia wykonywania robót, w tym: transport, składowanie, montaż ogrodzenia oraz innych elementów  Technologia wykonania poszczególnych robót przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora.
7 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny Powykonawczy.
8 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zgodne z wymogami BHP, demontaż, naprawa, powtórny montaż jeśli wymagane.
Demontaż istniejących barier  BHP (zbędnych w momencie powstania barier docelowych) oraz ich transport w wyznaczone miejsce na placu budowy. 
9 Ogrodzenie tymczasowe Podwykonawca zdemontuje/przestawi ogrodzenie tymczasowe w miejscu prowadzenia prac. Teren budowy w trakcie prowadzenia prac musi być ogrodzony (przynajmniej tymczasowo z użyciem istniejącego ogrodznenia).
10 Mocowanie innych elementów do ogrodzenia Podwykonawca zamocuje lampy, czytniki, kable, czujki itp. Dostawa elementów po stronie GW.
11 Prowadzenie okablowania w elementach ogrodzenia Montaż okablowania po stronie Podwykonawcy, GW dostarczy kable.
12 Kotwy,
Podkładki pod kotwy
Wymaganie w przypadku elemtntów ze stali nierdzewnej - kotwy nierdzewne,
Dostawa oraz montaż podkładek / tulejek z tworzywa sztucznego przy kotwach po obu stronach mocowania (odseparowanie kotwy od elementu mocowania).
13 Wiercenie pod kotwy/szklanki po stronie Podwykonawcy We wszelkiego typu materiałach, w tym w żelbecie, kamieniu, stali, kostce brukowej, asfalcie i innych.
14 Obliczenia statyczne oraz rysunki warsztatowe  Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia rysunków warsztatowych oraz "method statement" w ciągu 7 dni od podpisania kontraktu celem ich zatwierdzenia.
Nie wywiązanie się z w/w warunku skutkuje naliczeniem kar umownych w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia.
15 Zabezpieczenia wykonanych robót, czyszczenie Właściwe zabezpieczenie robót, ochrona przed zniszczeniem do końcowego odbioru po stronie podwykonawcy.
16 Czyszczenie Mycie i czyszczenie, przygotowanie do odbioru.
17 Czyszczenie po wykonanych robotach W szczególności czyszczenie opiłków metalowych na bieżąco. 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL