AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Płytki ceramiczne ścian czy płytki gresowe posadzek to widoczny, końcowy wizualny element naszych domów, kuchni czy łazienek, zadbajmy o ich należyty wykonanie przez firmy płytkarskie. Stosujmy w umowach poniższe zapisy by móc cieszyć się ostatecznie rewelacyjnym zamierzonym efektem nowej łazienki czy kuchni oraz tarasu,.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA PŁYTEK CERAMICZNYCH I PŁYTEK GRESOWYCH W TOALETACH KUCHNIACH TARASACH WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materialów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp.) zgodnie z odpowiednimi normami, na które powołuje się projekt i specyfikacje. Zgodnie z SST, zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami. Podwykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w celu akceptacji przez zamawiajacego, niezbędnej dokumentacji stosowanych materiałów oraz systemu do 3 dni od udzielenia zlecenia. Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
Należy stosować materiały zgodne z systemem producenta oraz zgodnie z najnowszymi aktulanie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami.
2 Rozładunek, załadunek, transport poziomy i pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. Podwykonawca odpowiedzialny jest za wlasny materiał i usunięcie ewentualnych kolizji z innymi robotami.
3 Wykonanie i technologia wykonywania robót w tym transport, składowanie i montaż przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót określa SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót, karty technologiczne materiałów / systemów. Przed przystąpieniem do prac należy protokolarnie przejąć pomieszczenia.
4 Roboty towarzyszace danej branży (robocizna, materiał, sprzęt) `- Taśmy uszczelniające i wzmacniające  styk ściana-posadzka, ściana-ściana oraz przejśća rur instalacyjnych, dylatacji oraz innych elementów
- Uszczelnienie masą trwale elastyczną połaczeń płytek z profilami dylatacyjnymi, przy przerwach przeciwskurczowych jastrychów (z użyciem stosownych profili), połaczeń progowych, styków posadzka-ściana, ściana-ściana i niestandardowych elementów wychodzących ze ścian, podłóg.
- Wykonanie dylatacji przeciwskurczowych jastrychów pod płytki w dostosowaniu ich do układu płytek
- Obsadzanie listew ochronnych, progowych, itp.
- Przycinanie płytek, wycinanie otworów, obrabianie punktów czepalnych, itp.
- Obsadzenie i obrobienie ramek, kratek, drobnych elementów, klap rewizyjnych w pomieszczeniach hig.-san. itp. (ramki, kratki dostarcza inny podwykonawca)
5 Roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze do prowadzonych prac, przygotowanie podłoża Podwykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszelkie roboty i elementy dodatkowe oraz pomocnicze niezbędne do prowadzenia robót, w tym m.in. etapowe wykonanie robót; odpwiednie przygotowanie podłoża, uzupełnienie i naprawa podłoża, uzupełnianie bruzd instalacji elektrycznej i CO, obrobienie elementów niezaleznie od kształtu, stosowne wykończenie krawędzi i stykow płaszczyzn, a także wszelkich elementów dodatkowych niezbędnych do należytego wykonania robót zgodnie z projektem.
6 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny Powykonawczy (jeśli wymagany)
7 Rysunki warsztatowe  Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia obliczeń statycznych (jeśli wymagane) i rysunków warsztatowych oraz "method statement" na 4 tygodnie przed rozpoczęciem danego zakresu prac, celem ich zatwierdzenia.
8 Przygotowanie podłoża pod prowadzenie zakresu swoich robót Podwykonawca zobowiązany jest do wlaściwego przygotowania podłoża pod prowadzenie robót. Poza standardowymi robotami przygotowawczymi wynikajacymi z techniki i specyfiki prowadzonych robót, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z powierzchni obrabianych pozostałych grudek zaprawy, zachlapań, odtłuszczenie, oczyszczenie z pyłu i kurzu.
9 Podwykonawca dopuszcza etapowe prowadzenie robót.
Rozliczenie etapowego wykonania robót.
Rozbicie robót w czasie na 2 etapy może nastąpić z woli GW. Rozliczenie robót może zostać rozbite w taki sposób że: ułożenie płytek niezafugowanych to 70% ceny jednostkowej robót, a komplet robót jako pozostałe 30% ceny jednostkowej.
10 Obrabianie otworów drzwiowych i innych Powykonawca zobowiązany jest do wykonania, obłożenia wszystkich otworów, glifów drzwiowych i innych wskazanych przez GW w obrębie swojego obszaru prac. W cenie należy ująć wszystkie niezbędne materiały, elementy, konieczne do prawidłowego ich wykonania. Podwykonawca akceptuje etapowanie prac, nawet jeżeli wskazanie to nastąpi po zakończeniu wykonania prac głównych.
11 Obmiar robót wg. faktycznego wykonania zakresu. Potrąca się powierzchnie otworów większe od 1,0 m2. Otwory o powierzchni większej od 1 m2 odlicza się doliczając jednocześnie do powierzchni ścian powierzchnię obrabianych ościeży ze współczynnikiem 1,5. 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL