AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Poniżej prezentujemy najważniejsze zapisy dotyczące wykonania wylewek i jastrychów, posadzek przez firmy jakie zatrudnimy na naszej budowie domu, mieszkania czy obiektu użyteczności publicznej. Poniższe wytyczne to zbiór informacji z lat doświadczeń kilkudziesięciu inżynierów budowy i kierowników robót.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA JAK WYKONAĆ PRAWIDŁOWO WYLEWKI POSADZKI BETONOWE CZY JASTRYCHY NA PODŁODZE WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Dostawa: zbrojenie - pręty, włókna, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne, izolacje termiczne, akustyczne, kotwy, żywice, sznury, wypełnienia dylatacji przeciwskurczowychh, listwy połączeniowe, itd…, wszystkie materiały niezbędne do realizacji zlecenia Zgodnie z zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
2 Rozładunek, załadunek, transport poziomy, pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. 
3 Robociznę Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST i obowiązującymi Warunkami Technicznymi wykonania robót 
4 Montaż, demontaż pomostów przeładunkowych Zgodne z wymogami określonymi w SST i przepisami BHP [dzierżawa/własne, montaż, odbiór, demontaż]
5 Komplet narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót [ dla zleconego zakresu robót ] Agregaty, mixokrety, pojemniki, zacieraczki, listwy prowadzące, narzędzia podręczne, przycinarki, piły, wózki, itd….
Narzędzia specjalistyczne wymagane w danej technologii robót.
Sprzęt i wykonanie osuszenia powietrza dla utrzymania odpowiednich warunków wilgotnościowych dla ułożenia żywicy
6 Produkty Zgodnie z zaakceptowanymi kartami materiałowymi
7 Technologia wykonywania robót Technologia wykonywania poszczególnych robót przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW oraz uprawnionych przedstawicieli Inwestora
 
8 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny Powykonawczy
9 Obsługa laboratorium betonów W zakresie betonów z węzła betoniarskiego C20/25 i będących po stronie Podwykonawcy
10 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania Zgodne z wymogami BHP, demontaż barier BHP w miejscach powstawania elementów oraz transport w wyznaczone miejsce [plac budowy] przez kierownika danej Strefy, powtórny montaż, naprawa
11 Przegrody tymczasowe Wg potrzeb
12 Zabezpieczenia wykonanych robót, czyszczenie Właściwe zabezpieczenie robót, ochrona przed zniszczeniem do końcowego odbioru po stronie podwykonawcy
13 Czyszczenie Czyszczenie, przygotowanie do odbioru
14 Wygrodzenia Wygrodzenia stref zamkniętych w czasie realizacji, ustalonych przez GW
15 Tolerancje wykonaia bruzd pod profile dylatacyjne +/- 1 cm w pionie
+/- 3 cm w poziomie
16 Montaż koryt odwadniających Korytka dostarczy GW, materiały do montażu koryt zapewnia Podwykonawca 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL