AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Prace ogrodowe wymogi i wytyczne wykonania firmy, realizacja ogrodu, podjazdu, boiska czegokolwiek w czym udział mają firmy zieleniarskiej firmy ogrodnicze zbieżne jest z wytycznymi pokazanymi w poniższej tabeli wymogów prac, wiedza pozyskana z kilku ważnych kontraktów budowlanych.

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA JAK WYKONAĆ SZYBKO I TANIO OGRÓD TRAWNIK PRACE OGRODOWE I ZIELENIARSKIE INSTAL WYMOGI WOBEC FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Robociznę  
2 Rusztowania i deskowania  
3 Rozładunek i transport pionowy oraz poziomy  możliwość ewentualnego odpłatnego wykorzystania dźwigów GW będących na budowie
4 Narzędzia i sprzęt specjalistyczny wymagany do danej technologii prac komplet
5 Narzędzia i sprzęt podręczny, elektronarzędzia, wszelkiego typu sprzęt drobny komplet
6 Komplet materiałów do wykonania robót  wszelkie materiały wg przekazanej dokumentacji, zgodnie z SST, a niezbędne do wykonania zadania.
Komplet dostarczonych przez Podwykonawcę materiałów podlega zatwierdzeniu przez GW i Zamawiającego (NCS)
7 Wywóz śmieci, gruzu, odpadków, opakowań konieczność segregacji odpadów oraz utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o Ochronie Środowiska
8 Obsługa geodezyjna stanowiskowa wytyczenia geodezyjne, wykonanie operatu wytyczenia oraz operatu powykonawczego
9 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonania  
10 Wygrodzenie stref niebezpiecznych w obrębie pracy maszyn  
11 Dostarczenie niezbędnych kontenerów magazynowych/sprzętowych Miejsca ustawienia kontenerów wymaga akceptacji i zgody kierownictwa budowy
12 Utrzymanie porządku i czystości w miejscu pracy oraz na drogach transportu (wewnętrznych oraz publicznych) TAK
13 Rozprowadzenie energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót TAK
14 Oświetlenie stanowiskowe TAK
15 Rozprowadzenie wody w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót TAK
16 Ubrania robocze, rękawice, maski, kaski,kamizelki, sprzęt ochrony osobistej, wszelkiego typu zabezpieczenia zgodnie z wymogami BHP TAK
17 Aktualne badania lekarskie, wysokościowe i inne wymagane -  wszystkich pracowników i nadzoru Dostarczenie do biura budowy na 2 dni przed rozpoczęciem robót
18 Szkolenie  BHP pracowników + szkolenie stanowiskowe Dostarczenie do biura budowy na 2 dni przed rozpoczęciem robót
19 Szkolenia okresowe pracowników  
20 Uprawnienia pracowników i nadzoru w zależności od kwalifikacji Dostarczenie do biura budowy na 7 dni przed rozpoczęciem robót
21 Ubezpieczenie pracowników  
22 Ubezpieczenie robót, materiałów i sprzętu  
23 Pełna ewidencja pracowników przebywających na budowie Dostarczenie do biura budowy na 7 dni przed rozpoczęciem robót w celu wyrobienia przepustek
24 Przekazanie przez Podwykonawcę planu BIOZ, PZJ, dopuszczeń sprzętu, DTR sprzętu i innych dokumenów jeśli wymagane Dostarczenie do biura budowy na 2 dni przed rozpoczęciem robót 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL