AKTUALIZACJA: co 30 dni

CENNIK BUDOWLANYCENNIK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHCENNIK WYNAJMU MASZYN BUDOWLANYCHCENNIK USLUG BUDOWLANYCHWYMOGI TECHNICZNY PRAWA BUDOWLANEPRZYKŁADOWE KOSZTORYSY BUDOWLANESZUKAJSITE MAP

PRZEPISY BUDOWLANE I NORMY - WYMAGAJ I EGZEKWUJ WYSOKĄ JAKOŚĆ OD FIRM BUDOWLANYCH

Ceny materialow budowlanych cennik budowlany

Wycieraczki wpuszczane w posadzkę to mała bardzo rzecz ale warto zwrócić uwagę na poniższe wymogi przy ich zakupie i montażu przez profesjonalne firmy, by móc użytkować je spokojnie przez wiele lat nie naprawiając posadzek w jakie zostały wpuszczone..

W poniższej zakładce prezentujemy wymogi i wytyczne jaki powinny spełnić firmy budowlane i firmy wykończeniowe poszczególnych zakresów prac, aby spełnić wymogi, by spełnić oczekiwaną jakość prac oraz użytkować tylko materiały najwyższej klasy. Są to wytyczne i warunki realizacji oraz odbioru prac, jakie należy dopisywać do umów jakie podpisujemy lub uwzględnić w warunkach na jakie się umawiamy z firmami pracującymi dla nas, które realizują nasze budowy domów i remontów. Wszelkie wytyczne należy uzupełnić o nasze szczegółowe informacje jaki chcemy aby wykonawca i firma dostarczyły i zrealizowały dla nas, abyśmy wiedzieli, za co płacimy i mieli podstawę do wymagań spełnienia wymogów najwyższej jakości, jaka nas interesuje.

REALIZACJA JAK WYKONAĆ SPOTYKANE W BIUROWCACH I SKLEPACH WYCIERACZKI PODŁOGOWE WPUSZCZANE WYMOGI FIRM

 

 

  Zapewnia Podwykonawca Uwagi
1 Kompleksowa dostawa wszystkich materialów niezbędnych do realizacji zleconych robót (materiały główne, montażowe, pomocnicze itp..) Zgodnie z SST, zaakceptowanymi próbkami, dokumentacją projektową oraz warsztatową, "method statement", dostawy mają się odbywać zgodnie z ustalonymi harmonogramami.
Koordynacja dostaw z Nadzorem GW.
2 Rozładunek, załadunek, transport poziomy, pionowy Podwykonawca odpowiada za kompleksowy transport poziomy i pionowy wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji robót (bez względu na odległość) oraz odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą. 
3 Robociznę Komplet wymogów związanych z wykonaniem i odbiorem robót - SST oraz Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót.
4 Maszyny i urządzenia obsługujące montaż ogrodzenia oraz innych elementów, rusztowania, pomosty itp. Zgodne z wymogami określonymi w SST i obowiązującymi przepisami BHP ogólnymi i BHP dla budowy SN [dzierżawa/własne, montaż, certyfikowane odbiory, demontaż]
5 Komplet sprzętu i narzędzi niezbędnych do prawidłowego prowadzenia robót  Narzędzia oraz sprzęt wymagane w danej technologii robót.
6 Technologia wykonywania robót, w tym: transport, składowanie, montaż wycieraczek oraz innych elementów  Technologia wykonania poszczególnych robót (m.in. instrukcja montażu) przed ich rozpoczęciem przez Podwykonawcę, musi być zaakceptowana przez Nadzór GW oraz Inwestora.
7 Obsługa geodezyjna stanowiskowa W zakresie koniecznym do wykonania prac, operat geodezyjny Powykonawczy
8 Zabezpieczenia BHP robót na czas ich wykonywania Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń zgodne z wymogami BHP, demontaż, naprawa, powtórny montaż jeśli wymagane.
Demontaż istniejących barier  BHP (zbędnych w momencie powstania barier docelowych) oraz ich transport w wyznaczone miejsce na placu budowy. 
9 Dodatkowy element ramy W przypadku konieczności podzielenia elementu wycieraczki na dwie lub więcej części Podwykonawca ujął w cenie zastosowanie dodatkowego elementu konstrukcyjnego ramki (np. rama typ T lub L).
10 Montaż 1) W posadzkach TYP FL-04 (Lastryko) - dostawa ramy pod wymiar po stronie Podwykonawcy, montaż ramy wraz z wylewką po stronie Innego Podwykonawcy - koordynacja z GW. Montaż wycieraczki po stronie Podwykonawcy.
2) W posadzkach TYP FL-03 (Kamień naturalny) - dostawa oraz montaż ramy (wraz z wylewkami +/- 0,5 cm) po stronie Podwykonawcy. Koordynacja z wymiarami płytek z GW oraz Dostawcą Kamienia. Montaż wycieraczki po stronie Podwykonawcy.
11 Przygotowanie podłoża Dokładne oczyszczenie podłoża  (odkurzanie) przed przystąpieniem do prac oraz przed położeniem wycieraczki.
12 Impregnacja (gruntowanie) podłoża Po dokładnym oczyszczeniu zagruntowanie powierzchni podłoża. Podwykonawca przedstawi do akceptacji GW środek gruntujący przeciw pyłowy - jeśli konieczne.
13 Rysunki warsztatowe  Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawienia rysunków warsztatowych oraz "method statement" na nie mniej niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem danego zakresu prac, celem ich zatwierdzenia.
Nie wywiązanie się z w/w warunku skutkuje naliczeniem kar umownych w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia.
14 Zabezpieczenia wykonanych robót, czyszczenie Właściwe zabezpieczenie robót, ochrona przed zniszczeniem do końcowego odbioru po stronie Podwykonawcy. (folia oraz OSB)
15 Czyszczenie Mycie, czyszczenie i odkurzanie, przygotowanie do odbioru ostatecznego w wyznaczonym przez GW terminie.
16 Czyszczenie po wykonanych robotach W szczególności czyszczenie opiłków metalowych na bieżąco. 

 

Cennik Budowlany 2012 to lider rynku wycen dostępny w Polskim Internecie. Zespół opracowuje informacje na podstawie danych z wszystkich województw (czytaj więcej...)
Cennik Usług Budowlanych 2012 w Cennik-Budowlany.pl - to miejsce gdzie mogą Państwo sprawdzić cenę usług budowlanych oraz koszt prac remontowych (czytaj więcej...)
Cennik Materiałów Budowlanych 2012 to największa baza cen materiałów i produktów budowlanych dowiedzą się tu Państwo najważniejszych cen i wycen (czytaj więcej...)

www.Cennik-Budowlany.pl  : materiały - usługi - maszyny - przepisy prawne - przykłady wycen - normy budowlane - Wszystko w 1 Miejscu !     redakcja@cennik-budowlany.pl

CENNIK BUDOWLANY 2012, CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2012, CENY USŁUG BUDOWLANYCH 2012 POLSKA, WWW.CENNIK-BUDOWLANY.PL KOSZTY REMONTU, KOSZTORYSOWANIE, WYCENA, REDAKCJA@CENNIK-BUDOWLANY.PL